Pankkibarometri: Pankinjohtajat odottavat yritysluottojen kysynnän kasvavan

Finanssiala ry:n (FA) tuoreen Pankkibarometrin mukaan yritysten luotonkysynnässä on näkyvissä suhdanteen muutos. Yritysten luotonkysyntä oli pitkään alavireistä, mutta kevään 2021 aikana luottoja on myönnetty enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Yritysten luotonkysynnän odotuksissa on näkyvissä selkeätä kasvua nyt myös investointeja varten. Kotitalouksien luotonkysyntä jatkuu edelleen vilkkaana ja odotukset lähikuukausien lainanottohalukkuudesta ovat myös hyvät. Barometrikysely II/2021 tehtiin pankinjohtajille touko-kesäkuun vaihteessa.

Pankinjohtajat arvioivat barometrissa, että yrityksille on myönnetty kuluvan toisen neljänneksen aikana enemmän luottoja kuin viime vuonna samaan aikaan. On kuitenkin huomioitavaa, että vertailuajankohtana on koronakriisin pahin ajankohta. Yritysten luotonkysynnän odotuksissa on tapahtumassa selkeä muutos: yritysten luotonkysynnän odotetaan kasvavan voimakkaasti kesän 2021 aikana. Yli 60 prosenttia kyselyyn vastanneista pankinjohtajista odottaa kysynnän vilkastuvan. Uutena piirteenä on yritysten luotonottohalukkuuden odotuksien kasvaminen myös investointeja varten. Jo 38 prosenttia vastaajista arvioi investointeihin käytettävien luottojen kysynnän vilkastuvan kesän aikana. Talouden näkymien elpyminen koronatilanteen helpottaessa näkyy nyt jo myös yritysluototuksessa.

Kotitalouksille on myönnetty kuluvan toisen neljänneksen aikana enemmän luottoja kuin vuosi sitten. Myös odotukset kotitalouksien lähiajan luotonkysynnästä ovat edelleen kasvussa. On kuitenkin huomioitavaa, että vertailuajankohtana keväällä 2020 kysyntä hiljeni merkittävästi koronapandemian takia. Pankinjohtajat arvioivat barometrissä, että kesällä 2021 kysytään luottoja aiempaa enemmän oman asunnon remontointiin, ostoon ja kulutustavaroiden hankintaan. Kysyntä lainanhoitojoustojen mahdollisuuksista on selvästi vähentynyt. Osakerahasto- ja osakesijoittamisen suosio on kotitalouksien keskuudessa edelleen ennätyksellisen suurta. Yksikään vastaaja ei arvioinut sijoittamisen suosion vähenevän.

”Hyvien talousnäkymien ja yritysten tulosennusteiden myötätuulessa yritysten investoinnit ovat nyt käynnistymässä aiempaa vilkkaampana. Yritysten patoutuneen investointitarpeen odotetaan purkautuvan, mikä näkyy yritysten luotonkysynnän odotuksissa. EK:n arvion mukaan investointiasteen odotetaan nousevan vuonna 2021 korkeammalle kuin kertaakaan aiemmin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Pankkiluottojen käyttö yritysrahoituksessa nähdään houkuttelevana, mutta yllättävän paljon yritysrahoituksessa turvaudutaan edelleen julkiseen rahaan”, arvioi Finanssiala ry:n asiantuntija Mariia Somerla.

Pankkibarometrissään Finanssiala ry kysyy neljännesvuosittain pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Lähde: STT Info


Mielenkiintoisia aiheita muualta:
Affiliate markkinointi
Professional Esports
Lohjan kuntavaalit
Nettibingo
Talviloma Helsinki
Internet historia
Sijoitusasuntolaina
Sijoitusasunto
Edullinen aurinkopaneeli
Aurinkopaneeli hinta
Samsung 8K TV
Tilaa netistä