Kuusi pohjoismaista pankkia perustaa KYC-yhteisyrityksen

Danske Bank A/S, DNB Bank ASA, Nordea Bank Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) ja Swedbank AB (publ) ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka kehittää yhteisen alustan asiakkaiden tuntemiseen liittyvien KYC-tietojen (”Know Your Customer”) käsittelyä varten. Euroopan komissio on antanut hankkeelle EU:n yrityskeskittymien valvonnasta annetun asetuksen mukaisen hyväksynnän.

Yhteisyritys suunnittelee ensimmäisen kaupallisen käyttöönoton tapahtuvan vuonna 2020. Yritys toimii itsenäisesti ja tarjoaa alkuvaiheessa KYC-palveluja suurten ja keskisuurten pohjoismaisten yritysten markkinoille.

– Pankkien välinen yhteistyö on ollut tehokasta ja sujuvaa. Olemme lyhyessä ajassa työstäneet yhteisen, säännösten mukaisen KYC-tietostandardin ja tutkineet tulevia digitaalisia ratkaisuvaihtoehtoja. Nyt kun Euroopan komissio on näyttänyt meille vihreää valoa, ryhdymme toteuttamaan suunnitelmiamme, sanoo Fredrik Millde, joka on nimitetty pohjoismaisen yhteisyrityksen väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi.

Pankkien yhteistyön keskeinen tavoite on ollut luoda pohjoismainen alusta, jolla on standardoidut prosessit ja säännösten mukaiset KYC-tietostandardit. Näin halutaan parantaa asiakaskokemusta yksinkertaistamalla yritysasiakkaiden KYC-prosesseja ja samalla vahvistaa talousrikollisuuden torjuntaa Pohjoismaissa.

Kaikki kuusi pankkia sijoittavat yritykseen yhtä suuren osuuden.

Aiemmin julkaistu lehdistötiedote pankkien yhteisestä KYC-hankkeesta.