Tunnistautuminen ei välttämättä onnistu pankkien tunnuslukulistoilla

Pankit ovat luopumassa paperisista tunnuslukulistoista ja korvaamassa niitä mobiilisovelluksilla ja tunnuslukulaitteilla. Nyt on havaittu tilanteita, joissa pankki sallii vielä paperisilla tunnuslukulistoilla kirjautumisen omaan verkkopankkiinsa, mutta niitä ei voi käyttää muissa tunnistamista vaativissa tilanteissa – esimerkiksi taloushallinnon ohjelmistoon kirjautumisessa tai OmaVero-asioinnissa. Näihin tunnistautumiseen siis vaaditaan kyseisen pankin mobiilisovellusta tai tunnuslukulaitetta.

Asiassa on eroja pankkien välillä. Mutta jos ilmiöön törmää tilitoimiston asiakkaan kohdalla, on ainoa ratkaisu mobiilisovelluksen tai tunnuslukulaitteen käyttö.

Lähde: MyNewsDesk