Danske Bank: Suomessa taloudellisessa mielenrauhassa Pohjoismaiden suurin epätasa-arvo – suurimmat huolet rahojen riittäminen arjessa ja eläkkeen karttuminen

Suomalaisnaisten taloudellinen mielenrauha on kaukana suomalaismiehistä, kun muissa Pohjoismaissa sukupuolten erot ovat pienet. Naisten taloudellinen mielenrauha on miehiä heikompi lähes kaikilla osa-alueilla, mutta erityisen paljon naiset kokevat huolta rahan riittävyydestä ja eläkkeen karttumisesta.

Taloudellinen mielenrauha jakaantuu epätasaisesti sukupuolten välillä Suomessa, kertoo Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha -tutkimus. Miesten taloudellinen mielenrauhan indeksi on 6,6, kun taas naisilla se jää 6,2:een. Suomalaisnaisten taloudellinen mielenrauha on Pohjoismaiden heikoin, sillä ruotsalaisnaisilla taloudellinen mielenrauha on 6,5, tanskalaisnaisilla 6,9 ja norjalaisnaisilla 6,7.

Taloudellinen mielenrauha -indeksi koostuu 9 muuttujasta, joista lasketaan 1–10 välillä oleva taloudellinen mielenrauha -indeksi.

”Mikäli ero suomalaisten miesten ja naisten taloudellisen mielenrauhan välillä olisi samankokoinen kuin muissa Pohjoismaissa, olisimme jo saavuttaneet Ruotsin taloudellisen mielenrauhan tason. Suomalaisten miesten taloudellinen mielenrauha on ruotsalaisten miesten kanssa samaa tasoa, mutta suomalaisten naisten taloudellinen mielenrauha laahaa jäljessä ruotsalaisiin naisiin nähden, ja ero norjalaisiin ja tanskalaisiin naisiin on vielä suurempi”, sanoo Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto.

Myös suomalaisnaisten taloudellinen mielenrauha on kuitenkin noussut viime vuosina: vuonna 2018 indeksi oli naisten osalta 5,9 ja miesten 6,3. Molempien indeksi on siis noussut 0,3 pistettä.

Ero syntyy arjessa

Naisten ja miesten väliset talouserot ovat olleet esillä Suomessa jo aiemmin.

”Tiedossa on, että miesten ja naisten ansiotuloissa on eroa muun muassa ammattien sukupuolittuneisuuden ja tehtyjen työtuntien vuoksi. Surullista on kuitenkin huomata, että eroa on etenkin omaisuustuloissa – jos bruttona naisten ansiotuloeuro on 77 senttiä, on naisten brutto-omaisuustuloeuro vain 44 senttiä. Toisaalta esimerkiksi luottohäiriömerkinnät ovat yleisempiä miehillä kuin naisilla”

Taloudellinen mielenrauha -indeksi mittaa varsinaisen taloustilanteen lisäksi arviota omasta taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuudenuskosta. Naisilla suurin ero miehiin verrattuna muodostuu riittävän eläkkeen kertymisestä, rahan riittävyydestä arjessa ja yleisessä luottamuksessa omaan taloustilanteeseen. Eläkkeen riittäminen on pohjoismaisia naisia yhdistävä huoli, sillä myös muissa maissa ero miesten eduksi oli suuri tässä kysymyksessä.

”Ongelma on tietenkin enemmän rakenteissa kuin yksilön ratkaistavissa, mutta nostaisin kolme tärkeää tekijää naisille pohdittavaksi: ammatinvalinta, perhevapaiden tasainen jakaminen puolison kanssa ja oman varallisuuden kerryttäminen. Jos näihin, edes yhteen näistä pystyy itse vaikuttamaan, uskallan luvata, että myös taloudellinen mielenrauha on askelen lähempänä.”

Tietoa tutkimuksesta

Danske Bank on tehnyt Taloudellinen mielenrauha -tutkimuksia vuodesta 2018 asti. Tällä kertaa kyselytutkimukseen vastasi 3030 suomalaista ja kaikissa pohjoismaissa vastaajia oli yhteensä 8065. Kyselytutkimuksen aineisto kerättiin Suomessa 13.–24.8.2021.

Taloudellisen mielenrauhan tasoa seurataan vuosittain Pohjoismaissa Danske Bankin kehittämän indeksin avulla. Taloudellisen mielenrauhan indeksi on rakennettu kysymyksistä, jotka mittaavat ihmisten luottavaisuutta omaan taloudelliseen tilanteeseensa, talouteen liittyvien huolten määrää ja taloudellisen tilanteen tulevaisuudennäkymiä.

Suomalaisten taloudellinen mielenrauha -indeksi on 6,4: naisilla 6,2 ja miehillä 6,6. Ruotsalaisten taloudellinen mielenrauha -indeksi on 6,5: naisilla 6,5 ja miehillä 6,6. Tanskalaisten taloudellinen mielenrauha -indeksi on 7,0: naisilla 6,9 ja miehillä 7,0. Norjalaisten taloudellinen mielenrauha -indeksi on 6,8: naisilla 6,7 ja miehillä 6,8.

Naisten ja miesten erot ovat Suomessa suurimmat eläkkeen karttumisessa, rahojen riittämisessä arjessa ja yleisessä luottamuksessa omaan talouteen.

Rahojensa riittämisestä kuluihin on huolissaan kuukausittain 52 prosenttia suomalaisnaisista, kun miehillä osuus on 42 prosenttia.

Naisten ja miesten mielenrauha on lähimpänä toisiaan tulevaisuudenuskoon ja omaisuuteen liittyvissä näkemyksissä.

Lähde: STT Info