Finnveran rahoitus pk-yrityksille palautui alkuvuonna normaalitasolle Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla – Pohjanmaalla rahoituksen kysyntä edelleen tavanomaista vilkkaampaa

Pk-yritysten rahoituksen kysyntä tasaantui ja palautui normaalitasolle alkuvuonna 2021 Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Pohjanmaalla rahoituksen kysyntä oli edelleen tavanomaista vilkkaampaa lisääntyneen vientikauppojen rahoittamisen myötä. Kokonaisuutena kolmeen pohjalaismaakuntaan alkuvuonna myönnetty rahoitus laski edellisvuodesta. Finnvera myönsi rahoitusta alueella tammi-kesäkuussa yhteensä 59 miljoonaa euroa (78). Viime vuonna Finnveran rahoituksessa näkyi erityisesti koronakriisin aiheuttama käyttöpääomarahoitus. Käyttöpääoman osuus rahoituksesta oli alueella 46 prosenttia kun se alkuvuonna 2020 oli vielä 65 prosenttia. Tänä vuonna yritykset ovat tarvinneet rahoitusta myös kasvua varten liikevaihdon ja tilauskantojen kääntyessä nousuun. Tämä näkyy myös siinä, että toimitusvakuuksien osuus rahoituksesta on noussut merkittäväksi, noin neljännekseen.

Rahoitus käyttötarkoituksen mukaan Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella 1-6/2021
Rahoitus käyttötarkoituksen mukaan Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella 1-6/2021

Finnvera myönsi rahoitusta pk- ja midcap-yrityksille Pohjanmaalla 29 miljoonaa euroa (35), Etelä-Pohjanmaalla 18 miljoonaa euroa (30) ja Keski-Pohjanmaalla 12 miljoonaa euroa (13).

Rahoituksen käyttötarkoitus ja toimialapainotus vaihtelevat – kuvastaa elinkeinorakenteen eroja

Pohjanmaalla käyttöpääoman osuus rahoituksesta oli 54 prosenttia, Etelä-Pohjanmaalla 45 prosenttia, mutta Keski-Pohjanmaalla vain 26 prosenttia. Toimitusvakuuksien osuus rahoituksesta oli Etelä-Pohjamaalla 28 prosenttia ja Keski-Pohjanmaalla jopa yli puolet myönnetystä rahoituksesta.

– Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla on projektiluontoisia toimituksia tekeviä pk-yrityksiä, jotka tarvitsevat toiminnassaan vakuuksia ja tämä näkyy myös Finnveran rahoituksessa, toteaa Finnveran aluepäällikkö Kari Hytönen.

Pohjanmaalla puolestaan korostuu viennin rahoituksen osuus, joka oli alkuvuonna 15 prosenttia Finnveran rahoituksesta maakunnassa. Pohjanmaalla on perinteisesti vahva vientisektori ja suuria yrityksiä, jotka alihankintaverkoston kautta luovat mahdollisuuksia myös pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Investointien osuus alueen rahoituksesta oli alkuvuonna noin viidennes. Kasvua edellisvuodesta on selvästi, sillä vuonna 2020 investointien osuus alueen maakuntien rahoituksesta oli 12 prosenttia. Investointien lisääntyminen on alueen taloudelle positiivinen uutinen.

Etelä-Pohjanmaalla teollisuudella on hyvä vire, ja uudet teknologiat sekä logistiikka-alan ja ruoantuotannon suunnittelemat investoinnit luovat alueelle positiivisia odotuksia. Keski-Pohjanmaalla yleisesti kemianteollisuudella on vahva jalansija, ja Pohjanmaan teollisuudessa erottuu energiasektori. Myös muun muassa veneteollisuus on alueella vahvaa.

Sekä Etelä- että Keski-Pohjanmaalla Finnveran rahoituksesta yli puolet kohdistui alkuvuonna metallituotteiden valmistukseen. Keski-Pohjanmaalla noin neljännes kohdistui muuhun teollisuuteen ja valmistukseen ja Etelä-Pohjanmaalla vastaavasti 11 prosenttia. Pohjanmaalla Finnveran rahoituksessa korostuvat esimerkiksi kone- ja prosessisuunnittelua ja sähkötekniikkaa sisältävä tekninen palvelu, metalliala ja maatalouden erikoisalat.

Omistajanvaihdoksilla ja aloittavien yritysten rahoituksella merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus

Finnvera oli alkuvuonna mukana rahoittamassa yhteensä 35:ä (34) omistajanvaihdosta Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Yrityskauppoihin myönnetty rahoitus kasvoi 13 prosenttia 5,3 miljoonaan euroon. Eniten omistajanvaihdosten rahoitus kasvoi Pohjanmaalla, missä rahoitusta myönnettiin alkuvuonna 3,1 miljoonaa euroa (1,9).

– Omistajanvaihdokset ovat tarjonneet yrityksille myös mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaansa. Vaikuttavuutensa vuoksi omistajanvaihdosten ja yrityskauppojen edistämistä on tärkeää jatkaa koronatilanteesta huolimatta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Alkuvuonna Finnvera rahoitti alueella yhteensä 111:ä aloittavaa yritystä yhteensä 8 miljoonalla eurolla. Aloittavien yritysten rahoituksessa vuosittaiset heilahtelut ovat olleet vähäisiä.

Kaikkien myönnettyjen rahoitusten avulla ennakoitiin syntyvän Etelä-Pohjanmaalle, Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle yhteensä lähes 300 uutta työpaikkaa.

– Työpaikkaennuste on merkki siitä, että rahoituksemme on kohdistunut yritysten kasvu- ja investointihankkeisiin. Rahoitettujen aloittavien yritysten lukumäärä kasvoi edellisvuodesta, rohkeus perustaa yritys näyttää kasvaneen, Kari Hytönen arvioi.

Rahoitusjärjestelmä on toiminut hyvin, pankeilla käytössään myös EU-takauksia – Kustannusten nousu ja osaajapula saattavat hidastaa kasvua

Rahoitusjärjestelmä on toiminut koko koronatilanteen ajan hyvin. Tällä hetkellä rahoituksen kysyntä on tavanomainen ajankohtaan nähden. Yritykset eivät myöskään hae lyhennyslykkäyksiä olemassa oleviin vastuisiin tällä hetkellä normaalia enempää. Finnveran suorien yrityslainojen osuus rahoituksesta oli alkuvuonna alle 10 kymmenen prosenttia, ja kysyntä ohjautuu edelleen pankkien myöntämien lainojen takauksiin. Pankeilla on aiempaa enemmän käytössään esimerkiksi Euroopan investointipankki -ryhmän myöntämiä takausohjelmia, mikä saattaa pienentää Finnveran rahoituskysyntää.

– Suomen ja maailman talouden kasvu tarjoavat hyvät mahdollisuudet pk-yritysten kasvulle, mutta esimerkiksi raaka-aineiden hintojen nousu ja saatavuus sekä pula osaavasta työvoimasta saattavat hidastaa kasvun liikkeelle lähtöä syksyn aikana.

Lähde: STT Info