Säästöpankkiryhmältä kova tulos – ryhmän kasvu jatkuu tavoitteiden mukaisesti tärkeiden uudistusten keskellä

Säästöpankkiryhmän alkuvuoden tulos todistaa ryhmän olevan hyvällä kasvun ja uudistuksen tiellä. Ryhmä jatkaa vahvana kohti strategista tavoitettaan tarjota markkinoiden paras yhdistelmä digitaalista ja henkilökohtaista pankkipalvelua. Alkuvuoden vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi edellisvuoden vertailujaksosta ollen 55,1 miljoonaa euroa.

Säästöpankkiryhmän tulos ennen veroja alkuvuodelta 2019 oli 66,6 miljoonaa euroa (29,1 milj. euroa vertailujaksolla 1.1.2018-30.6.2018). Tulos sisältää Oy Samlink ab:n osakkeiden myynnistä saatua myyntivoittoa 11,5 milj. euroa, joten vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 55,1 milj. euroa. Kauden nettotulos oli 50,9 miljoonaa euroa (25,0 milj. euroa), josta Säästöpankkiryhmän omistajien osuus oli 50,0 miljoonaa euroa (24,5 milj. euroa).

”Säästöpankkiryhmän tulos alkuvuodelta on erittäin vahva. Kasvamme tavoitteidemme mukaisesti ja jatkamme strategiamme mukaisia panostuksia asiakaskokemuksen ja etenkin digitaalisten palveluidemme kehittämiseen. Meillä on käynnissä Säästöpankkiryhmän historian suurin uudistus, kun uudistamme peruspankkijärjestelmämme”, Säästöpankkiryhmän toimitusjohtaja Tomi Närhinen kommentoi.

Laajat investoinnit asiakaskokemukseen ja sitä tukevaan teknologiaan sekä regulaatiovaateisiin nostivat pankkiryhmän kuluja vuoden alkupuolella (+7,6 %) 105,6 (98,1) miljoonaan euroon. Kulut nousivat erityisesti IT-kuluissa.

Yhä poikkeuksellisen matalasta korkotasosta huolimatta Säästöpankkiryhmän korkokate kasvoi +3,4 % ollen 77,3 (74,7) miljoonaa euroa. Korkokatteen kasvua selittää kasvanut luotonanto sekä jälleenrahoituksen edullinen hinta.

Myös palkkiotuotot kasvoivat +6,1 %. Kasvu tuli ensisijaisesti maksuliikenteen palkkioiden kasvusta. Säästöpankkiryhmän sijoitustoiminnan tulos oli laskevien korkojen ja nousevien osakemarkkinoiden ansiosta erittäin hyvä. Sen sijaan vakuutusmaksutulo heikkeni vertailukaudesta ja oli 46,0 (80,6) miljoonaa euroa. Myös korvauskulut kasvoivat ollen 51,4 (34,9) miljoonaa euroa.

Säästöpankin palveluja laajasti käyttävien asiakkaiden määrä on alkuvuonna kasvanut 1,7 prosenttia. Erityisen vahvaa kehitys on ollut asuntorahoituksessa, jossa säästöpankkien lainakanta on kasvanut selvästi markkinoita nopeammin.

Myös yritysasiakaskannan laatu on kehittynyt myönteisesti, kun Säästöpankkien palveluja laajasti käyttävien yritysten sekä maa- ja metsätalousyritysten määrä on kasvanut 1,7 prosenttia. Kasvu painottuu samalla aiempaa enemmän suurempivolyymisiin asiakkuuksiin.

Säästöpankkiryhmän tase oli kesäkuun 2019 lopussa 12,6 (11,7) miljardia euroa, jossa oli kasvua vuodenvaihteesta 7,2 prosenttia.

Uudistukset ja investoinnit täydentävät asiakaskokemuksen vahvaa tasoa

Säästöpankkiryhmä on alkuvuodesta toteuttanut kaksi fuusiota ja Säästöpankkien määrä väheni 23 pankista 21 pankkiin. Muutokset ovat olleet Säästöpankkiryhmän sisäisiä eikä järjestelyillä ole ollut vaikutusta ryhmän tulokseen. Fuusioiden ansiosta Säästöpankkiryhmä mahdollistaa entistä paremman asiakaskokemuksen edullisemmalla kustannuksella.

Säästöpankkien asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus ovat pysyneet alkuvuonna muista vuosista tunnetulla vahvalla tasolla. Säästöpankkien asiakasneuvottelujen suositteluindeksi (NPS) on alkuvuoden aikana ollut 80,1. Vahva asiakaskokemus kehittyy edelleen, kun käyttöön on otettu asiakasneuvottelujen verkkotapaamiset sekä uusi henkilöasiakkaiden mobiilisovellus.

”Verkkotapaaminen ja uusi mobiilisovellus vastaavat käynnissä olevaan asiakaskäyttäytymisen muutokseen. Pankin pitää olla läsnä siellä, missä ihmisetkin ovat. Uudistukset ovat oleellinen osa tavoitettamme tarjota asiakkaillemme markkinoiden paras henkilökohtaisten ja digitaalisten palvelujen kokonaisuus”, Tomi Närhinen kommentoi.

Varmistaakseen hyvät valmiudet myös tulevaisuuden palvelukehitykselle, Säästöpankki teki alkuvuonna 2019 sopimuksen Cognizantin kanssa peruspankkijärjestelmänsä uudistamisesta. Hanke kuuluu seuraavat vuodet Säästöpankin keskeisimpien investointien ja kehityshankkeiden joukkoon.

Digitaalisten uudistusten ohella Säästöpankit ovat tiivistäneet paikallista yhteistyötä LähiTapiolan alueyhtiöiden kanssa sekä yritysten että maa- ja metsätalousyritysten osalta. Paikallisen yhteistyön tavoitteena on yhdistää pankki- ja vakuutuspalveluiden tarjoomat asiakaskokemuksen edelleen kehittämiseksi.

Säästöpankit taloudellisen hyvinvoinnin asialla

Säästöpankkiryhmän tehtävä on säilynyt samana jo lähes 200 vuotta. Missionsa mukaisesti Säästöpankkiryhmä edistää suomalaisten säästäväisyyttä ja taloudellista hyvinvointia paikallisesti – lähellä asiakasta. Osa Säästöpankkien tuloksesta jaetaan takaisin paikallisyhteisöille. Lisäksi Säästöpankin rooli paikallisesti toimivien pienten ja keskisuurten yritysten rahoittamisessa on kasvanut viime aikoina merkittävästi.

”Tehtävämme on edistää asiakkaidemme taloudellista hyvinvointia. Tahdomme olla läsnä paikallisesti ja tuottaa palveluja, joiden avulla asiakkaidemme taloudellinen hyvinvointi paranee kestävästi ja pitkäjänteisesti”, Tomi Närhinen kuvailee.

Lähde: MyNewsDesk