Koronan vaikutukset tänä keväänä laadittaviin tilinpäätöksiin

Käsissämme on tilinpäätöksiä tilikausilta, jotka ovat päättyneet joko vuoden 2019 puolella tai vuoden 2020 alussa. Nykytilanne on vaikuttanut voimakkaasti siihen, että yritysten taloudellinen tila on jo heikentynyt tai saattaa lähikuukausina heikentyä kohtalokkaasti.  Tilinpäätösten laatimiseen liittyy erityisiä kirjanpitolainsäädännön asettamia velvoitteita, jos yritys toteaa, että se ei voi jatkaa toimintaansa nykyisen kaltaisessa tilanteessa eikä sen päättymisen jälkeen....

Lue lisää →

OmaVero-palvelussa teknisiä haasteita – siirrä 2.4. veroilmoittaminen loppuviikolle

Verohallinnolta saamamme tiedon mukaan OmaVero-palvelussa on tällä hetkellä teknisiä haasteita. Tilanne jatkunee tällaisena vielä muutamia päiviä. Huomenna 2.4.2020 on mm. ammatin- ja liikkeenharjoittajien, avointen yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden sekä metsä- ja maatalousyrittäjien veroilmoitusten viimeinen antopäivä. Mikäli ilmoitus ei ole vielä valmis ja annettu, niin nyt kannattaa jaksottaa ilmoitusten antaminen rauhassa loppuviikolle. Vahva käsityksemme on, että Verohallinto...

Lue lisää →

Hoidetaan pankkiasiat kotoa – vältetään koronan takia konttoreissa käyntiä!

Kuun vaihteessa moni pankkiasiakas saa eläkkeensä tai erilaisia tukia, ja toisaalta moni maksu tai lasku erääntyy. Pankit vetoavat asiakkaisiinsa, että pankkiasiat hoidettaisiin mahdollisuuksien mukaan kotoa, jotta koronavirus ei leviäisi muihin asiakkaisiin tai pankin henkilökuntaan. Moni pankki palvelee asiakkaitaan konttorissa vain ajanvarauksella. Pankit pyytävät ihmisiä varmistamaan, että heidän erityisesti iäkkäät läheisensä pystyvät hoitamaan maksunsa ja nostamaan...

Lue lisää →

KORONAVIRUS SAATTAA VAIKUTTAA PANKKIASIOINTIIN

Koronavirus on asettanut suomalaiset poikkeukselliseen tilanteeseen, joka vaikuttaa väistämättä myös pankkiasiointiin. Palvelemme asiakkaitamme tuttuun tapaan, mutta konttoreiden aukioloajoissa saattaa esiintyä poikkeuksia. Koostimme usein kysytyt kysymykset yhdelle sivulle, jota päivitämme jatkuvasti. Otathan yhteyttä lähimpään konttoriisi ensisijaisesti puhelimitse. Lähde: S-Pankki

Lue lisää →

Euroopan keskuspankki täsmentänyt ohjeistustaan sääntelyn joustoista – Finanssivalvonta: Kaikki joustot tulee kanavoida pandemian vaikutusten lieventämiseen

Euroopan keskuspankki on tänään julkistanut lisätietoa toimista, joilla se pyrkii tukemaan sen suorassa valvonnassa olevien pankkien kykyä vastata koronavirustilanteeseen ja jatkaa kotitalouksien ja yritysten rahoittamista. EKP on selventänyt 12.3. antamaansa tiedotetta tiettyjä lisäpääoma- ja likviditeettivaatimuksia koskevista helpotuksista. Finanssivalvonta tukee EKP:n tiedotteessa mainittuja toimenpiteitä ja soveltaa siinä kuvattuja käytäntöjä valvonnassaan oleviin pankkeihin. Sekä EKP että Finanssivalvonta...

Lue lisää →

Verojen maksujärjestely ja ulosotto

Jos yrityksellä on verojen maksuvaikeuksia koronaepidemian vuoksi, se voi hakea helpotettua maksujärjestelyä 25.3.2020 alkaen OmaVero-palvelussa tai soittamalla Verohallinnon palvelunumeroon 029 497 028. Aiemmin tehdyt hakemukset käsitellään normaalin maksujärjestelyn ehtojen mukaisesti. Helpotettu maksujärjestely sisältää seuraavaa: Maksujärjestelyn mukainen ensimmäinen maksuerä on nykyisen yhden kuukauden sijaan vasta kolmen kuukauden päästä maksujärjestelyn hyväksymisestä.Verohallinto lisää maksujärjestelyn jälkeen syntyneet uudet verovelat...

Lue lisää →

Verohallinto korjaa esitäytetyissä veroilmoituksissa ilmenneet virheet

Taloushallintoliiton jäsenyrityksiltä viestejä esitäytettyjen veroilmoitusten virheellisyyksistä. Verohallinnon kertoman mukaan he korjaavat verotuspäätöksiin automaattisesti nämä ns. viran puolesta laskettavissa vähennyksissä ilmenneet virheet (esim. ansiotulovähennys, työtulovähennys). Mahdollisen virheellisen laskelman saaneen ei tarvitse tehdä tässä vaiheessa mitään.  Esitäytettyjen tietojen virheet ilmenevät Verohallinnon mukaan vain joidenkin ammatin- ja liikkeenharjoittajien sekä maataloudenharjoittajien alustavissa verotuslaskelmissa. Henkilöasiakkaiden esitäytetyt alkavat muodostua 18.3. ja näissä...

Lue lisää →

Danske Bank tarjoaa tukea ja joustavuutta koronaviruksen vaikutuksiin asiakkailleen

Koronaviruksen aiheuttaman erityistilanteen vuoksi Danske Bank tarjoaa laajennettua tukea ja neuvontapalveluita henkilö- ja yritysasiakkaille, jotka kärsivät epidemian taloudellisista vaikutuksista. Danske Bank tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja tukeakseen esimerkiksi säännölliset tulonsa tilapäisesti työttömyyden tai lomautuksen vuoksi menettäneitä henkilöasiakkaita, ja yrityksiä, jotka tarvitsevat lisälikviditeettiä kysynnän laskun tai tilausten peruutusten vuoksi. “Olemme poikkeustilanteessa, jolla on suuria taloudellisia vaikutuksia niin yhteiskunnalle,...

Lue lisää →

Rahoitusvakausvirastolla on hyvät edellytykset huolehtia pankkien kriisinratkaisutehtävistä

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuksen mukaan Rahoitusvakausvirastolla on hyvät edellytykset huolehtia pankkien kriisinratkaisutehtävistä. Kriisinratkaisulaissa on säädetty vuoden 2015 alussa perustetulle Rahoitusvakausvirastolle elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin mukaiset valtuudet kriisinratkaisuvälineiden ja muiden valtuuksien käyttöön. Erillisen viraston perustamisella on varmistettu toiminnallinen riippumattomuus. Kansalliset kriisinratkaisuviranomaiset, kuten Rahoitusvakausvirasto Suomessa, vastaavat kansallisesti valvottavien vähemmän merkittävien pankkien kriisinratkaisutehtävistä. VTV:n tarkastus kohdistui Rahoitusvakausviraston vastuulla oleviin...

Lue lisää →

Koronavirus ei vähentänyt suomalaisten sijoittamista ulkomaisiin osakkeisiin – Nokian haastaja nousi ostetuimmaksi ruotsalaiseksi osakkeeksi

Danske Bankin suomalaisasiakkaat tekivät helmikuussa yli kaksinkertaisen määrän osakekauppaa verrattuna viime vuoden helmikuuhun. Helmikuun loppuun osunut koronaviruksen aiheuttama kurssilasku lisäsi sijoittajien ostoja. Osakekauppa jatkui erittäin vilkkaana helmikuussa. Danske Bankin suomalaisasiakkaiden tekemien kauppojen määrä kasvoi vuoden takaisesta yli 110 prosenttia. Kasvu oli vielä reippaampaa kuin tammikuussa, jolloin osakekauppa kasvoi noin 60 prosenttia. Osakekaupan vilkkauteen vaikuttavat tammikuussa...

Lue lisää →