Lainakaton nosto takaisin 90 prosenttiin tärkeä päätös kotitalouksille ja asuntomarkkinoille

Finanssivalvonta (Fiva) on päättänyt 29.6. nostaa asuntoluottoja koskevan lainakaton takaisin laissa määritellylle perustasolle eli 90 prosenttiin suhteessa vakuuksien käypään arvoon. Nosto ei koske ensiasunnon ostajia. Finanssiala ry (FA) pitää päätöstä hyvänä uutisena asunnon ostamista tai vaihtamista suunnitteleville. Koronapandemian seurauksena asuntomarkkinoiden ja reaalitalouden tukeminen kaikin mahdollisin keinoin on ensiarvoisen tärkeää. FA:n pääekonomisti, johtaja Veli-Matti Mattila toteaa, että koronaviruspandemian...

Lue lisää →

Esitys arvonlisäveron takaisinlainauksesta hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi tänään 22.6.2020 lakiesityksen (HE 74/2020) arvonlisäveron takaisinlainauksesta. Takaisinlainaus toteutetaan Verohallinnon tekemänä maksujärjestelynä. Verohallinto maksaa yrityksen alkuvuonna 2020 maksamat arvonlisäverot hakemuksesta takaisin ja yritys maksaa ne sitten sovitun maksuohjelman mukaisesti jälleen Verohallinnolle. Maksujärjestelyn enimmäiskesto on kaksi vuotta. Verohallinto ei myönnä arvonlisäveron takaisnlainaa mikäli yrityksellä on ulosotossa veroja tai jos yritys on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuuden verotuksessa....

Lue lisää →

Vakuutusala rahoittamaan hoidon vaikuttavuustutkimusta

Finanssiala ry, Tapaturmavakuutuskeskus ja Liikennevakuutuskeskus ovat solmineet sopimuksen Helsingin yliopiston kanssa hoidon vaikuttavuustutkimuksen rahoituksesta. Vakuutusala rahoittaa tutkimusta 300 000 eurolla vuodessa seuraavan viiden vuoden ajan. Tutkimusmäärärahan hallinnointi tapahtuu yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kautta. Hoidon vaikuttavuustutkimuksen julkinen rahoitus on pienentynyt viime vuosina huolestuttavalla tavalla. Kun 1990-luvulla lääketieteelliseen tutkimukseen käytettiin 60 miljoonaa euroa valtion rahoitusta, nykyisin vuosittainen summa...

Lue lisää →

Suomalaisten pankkiasiointi muuttui: Nordean verkkotapaamiset lisääntyneet 70 % korona-aikana

Nordean asiakkaat omaksuivat poikkeusoloissa nopeasti sähköiset asiointitavat: henkilöasiakkaiden verkkotapaamiset ovat lisääntyneet helmikuusta 70 prosentilla. Uusi verkkopankki on otettu nopeasti käyttöön. Verkko- ja mobiilipankissa asioidaan nyt aiempaa tiheämmin. - Vaikka suomalaiset käyttävät digitaalisia kanavia monessakin asiassa, asuntolainoihin ja säästämiseen liittyvässä pankkiasioinnissa moni on suosinut tapaamisia kasvokkain konttoreissa. Korona osoitti kuitenkin, että suomalaiset kykenevät muuttamaan asiointitapojaan tarvittaessa...

Lue lisää →

Monella on jemmarahaa, josta he eivät tiedä – jopa 350 miljoonaa euroa käyttämätöntä rahaa S-Pankissa asiakasomistajien tileillä

S-Etukortti löytyy jo lähes neljältä miljoonalta suomalaiselta ja vuonna 2019 niillä kerättyä Bonusta ja muita etuja maksettiin asiakasomistajille keskimäärin 160 euroa. Osa jemmaa Bonuksensa tietoisesti tulevaa varten, mutta moni ei vielä edes tiedä bonuspottiaan: S-Pankin tileillä on koskemattomana asiakasomistajien rahoja jopa 350 miljoonaa euroa. Käyttämällä vihreää S-Etukorttia S-ryhmän toimipaikoissa voi kerryttää rahana maksettavaa Bonusta. Moni...

Lue lisää →

Koronaviruksen vaikutukset politiikkaan, talouteen ja yhteiskuntaan Venäjällä ja Euraasiassa

Aleksanteri-instituutti järjestää striimatun tiedotus ja -keskustelutilaisuuden COVID-19 -pandemiasta Venäjällä ja Keski-Aasiassa torstaina 11.6. klo 14.00-15.30. Aleksanteri-instituutin tutkijat ovat lähestyneet pandemiaa omien tutkimuskohteidensa puitteissa ja seuranneet tilannetta maaliskuusta lähtien. Tutkijoiden selvityksiä ja pohdintoja on julkaistu mm.Politics & Pandemics, Global Processes and Flows in the Eurasian Space ja Gulag Echoes  -blogeissa.  Tiedekulmassa järjestettävässä englanninkielisessä tilaisuudessa puhujina ovat tutkijatohtorit näiden blogien...

Lue lisää →

OP: Seniorit siirtyvät vauhdilla mobiilipankkiin

Jo vuoden ajan OP-mobiilissa 70–74-vuotiaiden käyttäjien osuus on kasvanut muita ikäryhmiä voimakkaammin. Koronapandemia on kiihdyttänyt ikäihmisten siirtymistä digitaalisiin kanaviin. Keväällä käteisen käyttö ja nostaminen laskivat sekä konttorissa asiointi vähentyi. OP:lla on paljon iäkkäitä asiakkaita, joiden keskuudessa digikanavien suosio on kasvanut tasaisesti viime vuosien aikana. Koronapandemia on vauhdittanut muutosta entisestään. Erityinen harppaus on otettu OP-mobiilin käytössä,...

Lue lisää →

Arvonlisäveroilmoituksen uusi tietosisältö ei vähentäne lisäselvityspyyntöjen määrää

Verohallinto on uudistamassa arvonlisäveroilmoituksen tietosisältöä. Yrityksiltä aiotaan edellyttää aiempaa yksityiskohtaisempia tietoja arvonlisäverotusta varten vuoden 2020 alusta lähtien. Verohallinto on järjestänyt uudistuksesta lausuntokierroksen, jonka määräaika päättyy toukokuun 2020 loppuun mennessä. Muutokset toteutettavissa kohtullisen sujuvasti Arviomme mukaan muutos on toteutettavissa kohtuullisen sujuvasti suomalaisiin pk-yrityksen kirjanpitojärjestelmiin.  Inhimillinen virheriski saattaa uudistuksessa tosin jonkin verran kasvaa, koska myyntilaskujen tiliöinti- ja...

Lue lisää →

Ravintoloiden tukipaketti läpi eduskunnassa – uusia velvoitteita tilinpäättäjälle ja tilintarkastajalle

Eduskunta on tänään 26.5.2020 hyväksynyt ravintola-alan tukipaketin. Hyväksytty laki (HE 67/2020) sisältää tuen uudelleentyöllistämiseen ja hyvityksen toiminnan rajoittamisesta. Hyvityksen suorittaminen on tarkoitus toteuttaa tietoteknisenä joukkoajona, jossa hakemusmenettely ei olisi pääsääntöisesti tarpeen. Tukiviranomaisena toimii KEHA-keskus eli ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto. Tukipakettia ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin Euroopan komissio on sen hyväksynyt....

Lue lisää →

Hallitus antoi esityksen listaamattomien yhtiöiden osakeannin verotuksesta

Hallitus antoi 20.5.2020 ehdotuksen, jonka toteutuessa listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöanti voitaisiin toteuttaa ilman tuloveroseuraamuksia, mikäli merkintähinta on vähintään yhtiön nettovarallisuuden perusteella osakkeelle verotuksessa laskettun matemaattisen arvon suuruinen. Säännöstä ei sovelleta siltä osin kuin verovelvollisen, hänen perheenjäsenensä tai heidän yhdessä omistamansa osuus suoraan tai välillisesti ylittää kymmenen prosenttia yhtiön osakkeista tai vastaavan osuuden yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta...

Lue lisää →