Suomalaisen yrittäjän taloudellinen mielenrauha heikentyi vuodessa

Asiakkaiden määrä, yleinen taloustilanne ja oma työkyky ovat eniten suomalaisten yrittäjien taloudellista mielenrauhaa painavia tekijöitä.

Tutkimme nyt toisen kerran suomalaisyrittäjien taloudellista mielenrauhaa ja vertasimme sitä vuoden takaiseen. Suomalaisen yrittäjän taloudellinen mielenrauha heikentyi vuodessa erityisesti oman taloustilanteen osalta. Asiakkaiden määrä, yleinen taloustilanne ja oma työkyky ovat eniten suomalaisten yrittäjien taloudellista mielenrauhaa painavia tekijöitä. Asiakkaiden liian pienestä määrästä murehtii vähintään jonkin verran lähes 70 prosenttia yrittäjistä.

Sen sijaan työvoiman osaaminen ja yrityksen talousseuranta ovat vähiten yrittäjiä arjessa stressaavia tekijöitä, kertoo Danske Bankin Yrittäjän taloudellinen mielenrauha –tutkimus.

– Yritys elää asiakkaistaan, ja sen tuntee jokainen yrittäjä. Asiakkaiden hankinta ja pitäminen ovat yritykselle keskeinen asia. Sen takana on kuitenkin myös monia muita asioita, kuten osaavat työntekijät, oikea hinnoittelu ja oma jaksaminen , sanoo Danske Bankin pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava johtaja Tuomas Aho. 

Viime vuoteen verrattuna taloudellinen mielenrauha heikentyi kaikissa vertailussa mukana olleissa tekijöissä. Suurin pudotus oli luottamuksessa omaan taloustilanteeseen. Yrittäjien tilanne näyttää kehnolta myös, kun sitä vertaa kuluttajiin. Yrittäjät joutuvat huolehtimaan rahan riittävyydestä useammin ja luottavat omaan talouteensa vähemmän kuin kuluttajat. 

–  Yrittäjän tulisi vaatia enemmän. Yrittäjäriskin pitäisi tuottaa vähintään sama taloudellinen mielenrauha kuin kuluttajalla on, Aho toteaa.

Tavoitteet yritystoiminnalle matalat

Yrittäjien arviot oman yrityksen tilanteesta eivät ole muuttuneet vuodessa. Optimisteja oman yrityksensä talouden suhteen on reilut puolet yrittäjistä.
Yrittäjistä noin viidennes uskoo voivansa vaurastua elämänsä aikana tai kokee jo olevansa vauras. Silti yritystoiminnalla miljoonaomaisuutta tavoittelee vain kolme prosenttia yrittäjistä. Tutkimuksen mukaan huomattavasti suurempi osa tavoittelee rikastumista sijoittamisella. Osuudet ovat samalla tasolla kuin vuosi sitten.

– Yrittäjä voi valita panostaako tulonsa omaan yritykseen vai pyrkiikö hajauttamaan varallisuuttaan. Tuloksen perusteella näyttää sitä, että yrittäjät uskovat rahan tuottavan paremmin muualla kuin omassa yrityksessä. Tämä voi olla järkevääkin hajauttamisen näkökulmasta, Aho arvioi.

Varovaisuus heijastuu myös vastauksissa kysymykseen, miksi yrittäjä ei investoi yritykseensä. Peräti 37 prosenttia yrittäjistä kokee, että yrityksellä ei ole tarvetta investointeihin, viidennes, että ei halua ottaa riskiä ja 11 prosenttia ei usko yrityksensä mahdollisuuksiin kasvaa. Rahoituksen puutteen kertoo syyksi neljännes vastaajista.

–  Yrittäjälle kasvun pitäisi olla perushyve, koska se hyvin suunniteltuna lisää taloudellista mielenrauhaa. Toinen vaihtoehto on, että yrittäjä rakentaa liiketoimintaansa sellaiseksi, että se on mahdollisuus myydä myöhemmin. Positiivista on, että vuotta aiempaan verrattuna useampi tavoittelee nyt kansainvälistymistä.