Verojen maksujärjestely ja ulosotto

Jos yrityksellä on verojen maksuvaikeuksia koronaepidemian vuoksi, se voi hakea helpotettua maksujärjestelyä 25.3.2020 alkaen OmaVero-palvelussa tai soittamalla Verohallinnon palvelunumeroon 029 497 028.

Aiemmin tehdyt hakemukset käsitellään normaalin maksujärjestelyn ehtojen mukaisesti.

Helpotettu maksujärjestely sisältää seuraavaa:

  • Maksujärjestelyn mukainen ensimmäinen maksuerä on nykyisen yhden kuukauden sijaan vasta kolmen kuukauden päästä maksujärjestelyn hyväksymisestä.
  • Verohallinto lisää maksujärjestelyn jälkeen syntyneet uudet verovelat automaattisesti maksujärjestelyyn 31.5.2020 asti.
  • Maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorko alenee 7 prosentista 4 prosenttiin. Tämä edellyttää lakimuutosta. Alennettua korkoa sovellettaisiin vain 1.3.2020 jälkeen erääntyneisiin maksujärjestelyn veroihin.

Yllä mainittuja ehtoja sovelletaan 25.3. – 31.8.2020 tehtyihin hakemuksiin.

Maksujärjestelyyn pääsee kuitenkin vain, jos:

  • yrityksellä ei ole veroja ulosotossa ja
  • kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset on annettu.

Myös aikaisemmin rauennut maksujärjestely voi estää uuden järjestelyn saamisen.

Jos asiakkaalla on veroja ulosotossa perittävänä, Verohallinto ei tee maksujärjestelyä, vaan asiakkaan tulee ottaa yhteys ulosottoviranomaiseen ja sopia mahdollisista toimista tämän kanssa.

Ulosotto voi rajoittaa ulosmittauksen määrää, jotta velallinen voi jatkaa elinkeino- tai liiketoimintaa. Velallinen voi tehdä vapaakuukausihakemuksen, mutta valtakunnanvoudinviraston tiedotteen mukaan asiointi tapahtuu ensisijaisesti sähköisessä asiointipalvelussa tai puhelimitse.

Lähde: MyNewsDesk