Säästämisen mahdollisuudet

Suurin osa ihmisistä säästää rahaa jossain elämänsä vaiheessa omien mahdollisuuksiensa ja tavoitteidensa mukaan. Säästämisen kohde voi olla jokin tietty tai joku toinen haluaa säästää pahan päivän varalle. Säästämisen aloittaminen saattaa tuntua vaikealta, mutta säästökeinoja on useita ja jokainen voikin valita juuri sen itselleen parhaiten sopivan tavan.

Säännöllisesti säästäminen

Säästäminen vaatii pitkäjänteisyyttä. Monella meistä ei riitä kärsivällisyyttä järjestelmälliseen säästämiseen, sillä kohtuullisia säästöjä eli palkkiota säästämisestä ei ole näkyvissä nopeasti. Monella into säästämiseen häviää eikä rahaa tule enää laitettua sivuun. Säästämisessä tärkeintä onkin sen säännöllisyys. Se on jopa tärkeämpää kuin tallettaa säästöön kerralla suurempi summa. Pienistäkin säästöistä kertyy iso summa, kunhan pienen summan säästää säännöllisesti ja laittaa sen talteen. Esimerkiksi säästämällä 50 euroa joka kuukausi, kertyy vuoden aikana säästöjä 600 euroa. Säännöllisesti säästävä laittaa rahaa yhteen tai useampaan säästökohteeseen kerran kuukaudessa. Verkkopankeissa voi tehdä myös automaattisia maksuja, jolloin rahaa siirtyy säästöön ilman että rahaa pitäisi siirrellä erikseen. Säästäminen kannattaa ajoittaa siten, että raha siirtyy säästöön heti palkkapäivän jälkeen, jotta rahaa ei ehdi käyttää johonkin muuhun.

Perinteiset säästötilit

Talletettavia varoja voi siirtää käyttötililtä erilliselle säästötilille. Siirtämällä rahat pois käyttötililtä niitä ei tule käytettyä vahingossa. Säästötileillä on usein suurempi talletuskorko verrattuna normaaliin käyttötiliin. Pitkäaikaisen säästämisen korkoa korolle-ilmiön takia säästöille tulee mukavasti korkoa. Vanhemmat avaavat lapsilleen usein rahastoja ja säästötilejä lasten ollessa pieniä, jolloin säästöt kasvattavat korkoa lasten kasvaessa. Pankkien valikoimaan kuuluu erilaisia säästötilejä. Joltakin voi nostaa rahaa tarvittaessa ja toisilta rahaa voi nostaa vasta sovitun määräajan jälkeen. Määräaikaistileille tallennetuille rahoille maksetaan yleensä hieman parempaa korkoa verrattuna tavallisiin säästötileihin. Säästötili kannattaa valita kuitenkin omaan tarpeeseen sopivaksi. Määräaikaistiliä ei kannata valita silloin, jos säästötilillä oleville varoille voi olla yllättävää käyttötarvetta.

Arjessa säästäminen

Rahaa on saatava jostain, jotta sitä voi tallettaa säästötilille korkoa kasvamaan. Yksinkertaisimmillaan säästäminen tapahtuu omista menoista säästämällä. Ulkona syömistä vähentämällä ja kierrätettyjä vaatteita ostamalla voi säästää jopa kymmeniä euroja kuukaudessa. Useimmilla meistä suurimman kuukausittaisen menoerän muodostaa ruokaostokset. Ruokamenoissa voi kuitenkin säästää ja syödä edullisesti ja terveellisesti pienellä vaivannäöllä. Tuloista voi mennä iso osa myös lainojen lyhentämiseen. Mikäli lyhennettävänä on useita erillisiä lainoja kuukaudessa, voi olla järkevää yhdistää lainat yhdeksi lainaksi. Yhdistämisen seurauksena lyhennyksiin menevä raha voi pienentyä huomattavasti. Asuntolainaa lukuun ottamatta useita erilaisia lainoja voi yhdistää. Pienet menojen vähentämiset tuovat vuositasolla tuntuvia säästöjä. Kärsivällisyys kannattaa myös säästämisessä. Säästäminen onnistuu parhaiten silloin, kun on tehnyt hyvän suunnitelman ja noudattaa säästämissuunnitelmaa. Säästetyt rahat kannattaa tallettaa erilliselle tilille, jotta niiden käyttäminen ei houkuttele.

Sovellukset apuna

Oikeita kulutusvalintoja tekemällä säästäminen tapahtuu arjessa. Säästämisestä olisi hyvä tehdä luonteva osa arkielämää. Säästämisen ja budjetoinnin saa helposti osaksi arkea ottamalla käyttöön puhelimen säästö- tai budjetointisovellus. Omien tulojen ja menojen seuraaminen helpottuu. Excelistä tykkäävä voi taulukoida tulonsa ja menosta. Tarjolla oleva sovellusvalikoima on hyvin laaja, joten jokaiselle löytyy varmasti sopivin ratkaisu. Budjettisovelluksen avulla voi budjetoida tarkasti jokaisen käytettävissä olevan euron.

Säästäminen ja sijoittaminen

Sijoittamisen voi nähdä yhtenä säästämisen muotona. Sijoittamalla rahastoihin jonkun tietyn summan joka kuukausi samalla sekä säästää että sijoittaa. Sijoittaminen ei enää tarkoita pörssikurssien jatkuvaa seurantaa ja tulkintaa. Eri tahot tarjoavat erilaisia sijoituspalveluita, joten tarjolla olevaan valikoimaan kannattaa perehtyä ja valita itselleen parhaiten sopiva sijoitusmuoto. Alkuun pääsee esimerkiksi sijoittamalla rahastoihin.

Sijoittamiseen liittyy aina riski, joka kannattaa tiedostaa. Jokainen voi ottaa haluamansa riskin, sillä riskin suuruuteen voi vaikuttaa sijoituskohteen valinnalla. Riskitaso on suoraan verrannollinen tuotto-odotuksiin siten, että korkean riskin kohteissa myös voitot voivat olla suurempia.

Ansaitse rahaa kotona

Oletko miettinyt erilaisia tapoja rahan ansaintaan kotona, vaihtoehtoja nimittäin on vaikka, kuinka paljon. Ansaitse rahaa kotona, vaikka tekemällä lisätöitä, tai kehittämällä jonkinlaista liiketoimintaa, jonka voit tehdä kotioloissa. Nykyaikaiset digitaaliset alusta ovat lisänneet huomattavasti erilaisten mahdollisuuksien määrää.