Aktia kehittää vastuullisuustyötään: liittyy Green Building Council Finlandiin ja WWF Green Office -verkostoon

Aktia kehittää vastuullisuustyötään entisestään ja liittyy Green Building Council Finlandin jäseneksi sekä rakentaa pääkonttorilleen WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmää. Toimenpiteet ovat osa Aktian uutta yritysvastuuohjelmaa, joka täydentää pitkäjänteistä työtä vastuullisen sijoittamisen ja rahoittamisen saralla.

Aktia on liittynyt jäseneksi Green Building Council Finlandiin. Rakennettu ympäristö aiheuttaa noin 30–40 prosenttia energiankulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä. Rahoitusala on merkittävä vaikuttaja rakennetun ympäristön ekotehokkuuden ja tulevaisuuden ratkaisujen edistämisessä. Aktia tulee hyödyntämään uutta jäsenyyttään sijoitustoiminnassaan Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöjen salkunhoidon yhteydessä. Aktia rakentaa myös päätoimipisteelleen WWF Green Office-ympäristöjärjestelmän, joka auttaa työyhteisöä toimimaan ympäristövastuullisesti. Green Office tarjoaa työkaluja toimiston ympäristövaikutusten arviointiin, opastaa työyhteisön toimimaan vastuullisesti ja ohjaa käyttämään luonnonvaroja viisaasti.

Teot ovat osa Aktian uutta yritysvastuun toimenpideohjelmaa, jolla syvennetään pitkään jatkunutta vastuullisuustyötä entisestään. Teot tukevat myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita kestävästi toimivien kaupunkien ja infrastruktuurin edistämisen osalta.

”Vastuullisuustoiminnan juuret ulottuvat aina toimintamme alkuun, säästöpankkitoimintaamme asti. Vastuullisuus onkin osa Aktia DNA:ta, mitä viemme nyt seuraavalle tasolle uuden yritysvastuuohjelmamme avulla. Liittyminen Green Building Council Finlandiin ja WWF Green Office -ympäristöjärjestelmän rakentaminen ovat konkreettisia ohjelmamme mukaisia tekoja, jotka täydentävät meille tärkeän vastuullisen sijoittamisen ja rahoituksen toimenpiteitä,” kertoo Aktian yritysvastuuasiantuntija Virve Valonen.

Aktiassa vastuullisuus on luonnollinen osa kaikkea sijoitustoimintaa. Aktia on myös sijoittaja-allekirjoittajana YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteissa (PRI), Carbon Disclosure Projectin ilmasto-, metsä- ja vesialoitteissa sekä Climate Action 100+ -ilmastonmuutosaloitteessa. Lisäksi Aktia on mukana Suomen vastuullisen sijoittamisen verkostossa FINSIFissä ja tekee yhteistyötä yhtiöiden vastuullista toimintaa valvovan ja arvioivan ISS-Ethixin kanssa.

Lähde: https://www.aktia.com/fi/porssi-ja-lehdistotiedotteet