Hanke positiivisesta luottotietorekisteristä etenee

Oikeusministeriö asetti maaliskuussa työryhmän valmistelemaan positiivista luottotietorekisteriä. Työryhmän tehtävänä on valmistella positiivisen luottotietorekisterin edellyttämä lainsäädäntö ja samalla valmistella rekisterin toteuttamista.

Positiivisella luottotietorekisterillä on tarkoitus ehkäistä ylivelkaantumista. Rekisterin avulla luotonantajat voivat arvioida henkilön maksukykyä helpommin ja luotettavammin. Rekisteri mahdollistaa myös kattavan ja luotettavan luottomarkkinoiden seurannan rahoitusvakauden valvonnan näkökulmasta.

Positiivisen luottotietorekisterin toteuttajaksi ja rekisterinpitäjäksi esitettiin toukokuussa Verohallinnon Tulorekisteriyksikköä. Vuoden 2020 aikana on tarkoitus saada valmiiksi aikataulusuunnitelma rekisterin toteutuksesta ja käyttöönotosta. Tavoitteena on, että ainakin kuluttajaluottojen osalta rekisteri voitaisiin ottaa käyttöön kevään 2023 aikana.

Lähde: MyNewsDesk