Suomen Pankki allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet osana vastuullisuusohjelmaansa

Suomen Pankki on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (Principles for Responsible Investment, PRI), joiden mukaan se sitoutuu huomioimaan ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät sijoitustoiminnassaan.

”Vahvistamme jo olemassa olevia vastuullisen sijoittamisen käytäntöjä Suomen Pankissa. Allekirjoittamalla vastuullisen sijoittamisen periaatteet sitoudumme liittämään vastuullisuuden eri tekijät kiinteäksi osaksi sijoitusprosessejamme ja omistajakäytäntöjämme”, korosti johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki. Lisäksi Suomen Pankki sitoutuu raportoimaan vastuullisen sijoittamisen edistymisestä.

Vastuullinen sijoitustoiminta on keskeinen osa Suomen Pankin vastuullisuusohjelmaa, joka julkaistiin tänään. Suomen Pankin vastuullisuus lähtee sen ydintoiminnasta. Pankin tehtävänä on huolehtia osaltaan, että hintataso on vakaa, rahoitusjärjestelmä luotettava ja maksujärjestelmät turvallisia ja saavutettavia. Hoitamalla nämä tehtävät tavoitteiden mukaisesti Suomen Pankki antaa parhaalla tavalla panoksensa suomalaisen yhteiskunnan hyväksi.

Suomen Pankilla on roolinsa sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentamisessa. Se ottaa huomioon toiminnassaan sidosryhmien odotukset ja toimintaympäristön muutokset. Vastuullisuusohjelmassa painottuvat lähivuosina kestävän kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen, tiedon ja yhteistyön avulla vaikuttaminen sekä ilmastoriskien hallinta. Suomen Pankin toimintaa ohjataan jatkossa laajemmin vastuullisuuden näkökulmasta ja toiminnan vaikutuksia arvioidaan kestävän kehityksen tavoitteisiin nähden.

Vastuullisuusohjelman toimeenpanoa ohjaa Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan yhteinen, lokakuussa 2019 perustettu vastuullisuusverkosto. ”Vastuullisuuden teemat, kuten ilmastoriskien hallinta, edellyttävät viranomaisilta uutta ajattelutapaa. Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö korostuvat vastuullisuustyössä”, sanoi johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen.