Verojen maksujen käyttöä halutaan yksinkertaistaa

Verohallinto haluaa muuttaa hyvin hankalaksi koettua verojen maksu- ja palautusjärjestelmää, jossa eri viitteillä tehdyt maksut kohdistuvat verojen maksuksi eri järjestyksessä. Nyt osa maksuista käytetään vanhentumispäivän mukaisessa järjestyksessä ja osa eräpäivän mukaisessa järejestyksessä. Lisäksi maksut voivat tulla käytetyiksi veroihin, jotka erääntyvät vasta tulevaisuudessa.

Verohallinnon ehdotusten mukaan kaikki maksut käytettäisiin eräpäivien mukaisessa järjestyksessä vanhimmasta uusimpaan eikä maksuja enää käytettäisi tulevaisuudessa erääntyviin veroihin.

Uudistuksilla on tarkoitus poistaa ongelmia, joita on syntynyt, kun maksajat eivät ole pystyneet hahmottamaan eri viitteillä tehtyjen maksujen käyttölogiikkaa. Lisäksi erilaisten palautusvaihtoehtojen vuoksi yrittäjien on ollut vaikea hahmottaa, mitkä maksut palautuvat automaattisesti ja mistä palautuksista pitää tehdä palautuspyyntö.

Verohallinnon luonnostelemien ehdotusten mukaan käyttämättömiä maksuja varten olisi vastaisuudessa olemassa yksi yhteinen käyttämättömien hyvitysten tili, josta maksuja käytettäisiin yhdenmukaisesti eri verojen maksuksi sitä mukaa kun ne erääntyvät. Omia maksuja ei palautettaisi enää automaattisesti, vaan asiakkaan pitäisi pyytää käyttämättömien maksujen palauttamista.

Myös verojen palautuksia käytettäisiin verojen maksuksi eräpäivien mukaisessa järjestyksessä vanhimmasta uusimpaan. 

Vastaisuudessa ennakonpalatukset maksettaisiin heti verotuksen päättymisen jälkeen viikkopalautuksina. Kaikkia palautuksia varten olisi kaksi palautusvaihtoehtoa: joko kaikki palautukset palautetaan automaattisesti tai kaikki palautukset jäävät odottamaan seuraavaksi erääntyviä veroja. Jälkimmäisen vaihtoehdon valinnan jälkeen voisi vielä pyytää erikseen, että palautus maksetaan.

Olemme erittäin tyytyväisiä, että Verohallinto on ryhtynyt toimiin järjestelmän uudistamiseksi. Yrittäjät ja taloushallinnon ammattilaiset ovat vaatineet ymmärrettävämpää ja selkeämpää viitteiden käyttöä sekä maksujen käyttölogiikkaa – ja me olemme vieneet viestiä. Tähän viestiin on nyt vastattu ja järjestelmää on tarkoitus uudistaa.

Lähde: MyNewsDesk