Arvonlisäveroilmoituksen uusi tietosisältö ei vähentäne lisäselvityspyyntöjen määrää

Verohallinto on uudistamassa arvonlisäveroilmoituksen tietosisältöä. Yrityksiltä aiotaan edellyttää aiempaa yksityiskohtaisempia tietoja arvonlisäverotusta varten vuoden 2020 alusta lähtien. Verohallinto on järjestänyt uudistuksesta lausuntokierroksen, jonka määräaika päättyy toukokuun 2020 loppuun mennessä.

Muutokset toteutettavissa kohtullisen sujuvasti

Arviomme mukaan muutos on toteutettavissa kohtuullisen sujuvasti suomalaisiin pk-yrityksen kirjanpitojärjestelmiin. 

Inhimillinen virheriski saattaa uudistuksessa tosin jonkin verran kasvaa, koska myyntilaskujen tiliöinti- ja arvonlisäverokäsittely tehdään usein laskutusjärjestelmissä eikä laskun tekevä henkilö useinkaan ole taloushallinnon ammattilainen vaan muu henkilö. Toisaalta ilmoitusvirhe ei suoraan tarkoita, että veron määrä olisi laskettu väärin vaan kyse voi olla verotuksen lopputulokseen vaikuttamattomasta ilmoitusvirheestä.

Siirtymäkausi 2022 tulee suunnitella huolella ohjelmistoyritysten, tilitoimistojen ja yritysten kanssa, jotta esim. takautuvat korjaukset on tehtävissä järkevällä tavalla.

Lisäselvityspyyntöjen määrä ei todennäköisesti vähenisi

Uuden tietosisällön mukainen ilmoitusmenettely ei todennäköisesti vähentäisi lisäselvityspyyntöjen määrää, mikä on ilmennyt Verohallinnon järjestämissä sidosryhmätapaamisissa. Lisäselvityspyynnöt voisivat olla kuitenkin aiempaa tarkempia ja kohdennetumpia kuin tällä hetkellä, koska Verohallinnolla olisi lähtökohtaisesti laajempi käsitys yrityksen toiminnan luonteesta.

Muutos merkitsee yrityksille lähinnä lisäkustannuksia

Uuden laajemman tietosisällön mukainen ilmoitusmenettely antaa Verohallinnolle lisätehoa verovalvontaan. Yrityksille muutos aiheuttaa lähinnä lisäkustannuksia erityisesti siirtymävaiheeseen. 

Mikäli muutos toteutuu, pidämme perusteltuna, että Verohallinto seuraa lisäselvityspyyntöjen määrän ja aiheellisuuden kehitystä ja julkaisee siitä tietoa. Näin voidaan varmistua siitä, että ilmoitussisällön muutoksesta yrityksille aiheutunut hallinnollinen lisätyö on tuonut lisätehoa verovalvontaan ja parhaassa tapauksessa vähentänyt lisäselvityspyyntöjen määrää ja lisännyt niiden osumatarkkuutta.

Lähde: MyNewsDesk