OP: Seniorit siirtyvät vauhdilla mobiilipankkiin

Jo vuoden ajan OP-mobiilissa 70–74-vuotiaiden käyttäjien osuus on kasvanut muita ikäryhmiä voimakkaammin. Koronapandemia on kiihdyttänyt ikäihmisten siirtymistä digitaalisiin kanaviin. Keväällä käteisen käyttö ja nostaminen laskivat sekä konttorissa asiointi vähentyi.

OP:lla on paljon iäkkäitä asiakkaita, joiden keskuudessa digikanavien suosio on kasvanut tasaisesti viime vuosien aikana. Koronapandemia on vauhdittanut muutosta entisestään. Erityinen harppaus on otettu OP-mobiilin käytössä, jossa 70–74-vuotiaiden käyttäjien määrä kasvoi maaliskuussa yli 50 prosenttia vuoden 2019 maaliskuuhun verrattuna. Myös tätä vanhempien ikäryhmien digikäytössä on ollut kasvua, mutta hieman vähemmän. 

Mobiilipankin lisäksi innostus digikanavien käyttöön näkyy op.fi-verkkopalvelussa, jossa yli 70-vuotiaiden käyttäjäryhmän osuus on kasvanut suhteessa muihin ikäryhmiin viime kesästä lähtien. Tällä hetkellä yli 70-vuotiaista asiakkaista jo 45 prosenttia käyttää verkkopalvelua aktiivisesti. 

– Data osoittaa, että ikäihmiset hallitsevat uudet pankkiasioinnin tavat paremmin kuin yleisesti ottaen luullaan. Oman kyselymme mukaan lähes puolet yli 70-vuotiaista asiakkaistamme haluaa hoitaa kaikki pankkiasiat ensisijaisesti digitaalisesti. Koronapandemia ja riskiryhmiin kuuluneiden karanteeniolosuhteet ovat myös osaltaan vauhdittaneet senioreiden digiloikkaa, kertoo OP:n pankkitoiminnan henkilöasiakkaista vastaava johtaja Sari Heinonen.

Konttoriasioinnin vaihtoehtoisia tapoja tulee edelleen suosia

Laskujen maksaminen pankkien konttoreissa väheni huhtikuussa, mutta lähti jälleen nousuun toukokuun alussa. Konttoreissa asiakkaita käy eniten kuukauden alussa, eläkkeiden maksupäivinä. Silloin suurin asiakasryhmä on yli 65-vuotiaat, jotka tyypillisesti maksavat konttoreissa laskuja.

Vähäisempi konttoreissa asiointi on näkynyt myös yli 70-vuotiaiden sijoitustavoissa, sillä huhti- ja toukokuussa rahastomerkintöjä tehtiin huomattavasti enemmän verkossa.

Maksutavoista koronapandemia on vaikuttanut erityisesti käteiseen, jonka käytön vähentyminen näkyy selvästi yritysten kassatilityksissä. Kevään aikana käteisnostot lähes puolittuivat, mutta toukokuussa nostomäärät ovat kasvaneet.

– Hienoa, että ihmiset ovat osaltaan ehkäisseet koronaviruksen leviämistä, kun pankkiasioita on hoidettu digikanavien lisäksi muun muassa suoramaksuilla ja maksukuorilla. Koronapandemian jatkuessa on edelleen tärkeää, että kaikki, jotka voivat hoitaa pankkiasiansa muuten kuin asioimalla konttorissa, tekevät niin, Heinonen sanoo. 

Lähde: OP