Esitys arvonlisäveron takaisinlainauksesta hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi tänään 22.6.2020 lakiesityksen (HE 74/2020) arvonlisäveron takaisinlainauksesta. Takaisinlainaus toteutetaan Verohallinnon tekemänä maksujärjestelynä. Verohallinto maksaa yrityksen alkuvuonna 2020 maksamat arvonlisäverot hakemuksesta takaisin ja yritys maksaa ne sitten sovitun maksuohjelman mukaisesti jälleen Verohallinnolle. Maksujärjestelyn enimmäiskesto on kaksi vuotta.

Verohallinto ei myönnä arvonlisäveron takaisnlainaa mikäli yrityksellä on ulosotossa veroja tai jos yritys on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuuden verotuksessa. Takaisinlaina on vakuudeton luotto.

Takaisinlainattavina 1/2020 – 3/2020 erääntyneet arvonlisäverot

Verohallinto voi yrityksen hakemuksesta palauttaa tammi-maaliskuussa 2020 erääntyneet ja maksetut arvonlisäverot. 

Jos yritys on tilittänyt veroja kuukausittain, kyse on marraskuun 2019 ja tammikuun 2020 väliseltä ajalta tilitettävistä veroista. Mikäli yritys on tilittänyt arvonlisäveroa kolmen kuukauden jaksoissa, kyse olisi loka-joulukuulta 2019 tilitettävistä veroista. 

Kalenterivuosimenettelyssä oleva yritys voi saada takaisin neljäsosan vuodelta 2019 maksamistaan veroista.

Korko 2,5 % – vähennyskelvoton yrityksen tuloverotuksessa

Takaisinlainatulle arvonlisäverolle peritään 2,5 prosentin suuruista korkoa. Lakiesityksessä perittäväksi koroksi esitettiin kolmea prosenttia, mutta korkoa alennettiin eduskuntakäsittelyn aikana. Koron alentamisella kompensoitiin sitä, että korko juoksee veron alkuperäistä eräpäivää seuraavasta päivästä lähtien.

Korkoa sovelletaan yhtenäisesti kaikkiin maksujärjestelyihin, joita koronaepidemian vuoksi väliaikaisesti tehdään huojennetuin ehdoin. Takaisinlainauksen lisäksi myös siis koronan aiheuttamien maksuvaikeuksien vuoksi 1.3.2020 tai sen jälkeen erääntyneisiin ja maksamattomiin veroihin, joita varten yritys on hakenut maksujärjestelyä 25.3.32020 tai sen jälkeen.

Korko on vähennyskelvoton yrityksen tuloverotuksessa. Laina tai pikavippi poikkeaa siis normaalista pankkilainasta, jonka korko on yleensä yrityksen tuloverotuksessa vähennyskelpoinen. Osakeyhtiön verotuksessa korko vastaa 3,13 prosentin suuruista tuloverotuksessa vähennyskelpoista korkoa.

Korko juoksee veron alkuperäistä eräpäivää seuraavasta päivästä

Arvonlisäveron takaisinlainauksessa korko juoksee veron alkuperäistä eräpäivää seuraavasta päivästä lähtien, vaikka vero on ollut valtion kassassa, kun yritys on maksanut veron ajallaan eräpäivänä. Jos kyse on esim. 12.1.2020 erääntyneestä ja maksetusta arvonlisäverosta, korko lähtee juoksemaan eräpäivää seuraavasta päivästä tammikuussa, vaikka Verohallinto palauttaa tuon veron todennäköisesti vasta heinäkuun 2020 aikana.

Tätä koron juoksutapaa kritisoitiin vahvasti eduskuntakäsittelyn aikana, mutta Verohallinnnon laskentajärjestelmät eivät vielä taivu laskemaan korkoa todellisesta lainapäivästä. Koron laskentatavan kompensoimiseksi korko päätettiin eduskuntakäsittelyn aikana laskea 2,5 prosenttiin.

Veronpalautusten käyttäminen estetään

Veronpalautusten käyttäminen huojennettuun maksujärjestelyyn kuuluvien verojen suoritukseksi estetään. Palautusta vastaava määrä palautettaisiin pääsääntöisesti yritykselle sen sijaan, että palautus käytettäisiin huojennettuun maksujärjestelyyn kuuluvan veron suoritukseksi.

Veronkantolakiin lisättiin uusi 25 a §. Sen avulla voidaan purkaa jo ennen lain voimaantuloa tehty palatuksen käyttäminen sellaisten verojen suoritukseksi, joista on pyydetty huojennettua maksujärjestelyä. Palautusten käyttäminen verovelan suoritukseksi siis puretaan ja palautettava määrä maksetaan yritykselle.

Palautuksen käyttöä huojennettuun maksujärjestelyyn kuuluvan veron suoritukseksi ei pureta automaattisesti, vaan yrityksen pitää pyytää palautettavan määrän maksamista erikseen Verohallinnolta. Eduskuntakäsittelyn aikana esitystä muutettiin niin, että yritys voi tehdä pyynnön 30 päivän kuluessa lain voimaantulosta.

Lähde: MyNewsDesk