Finnvera tehnyt maalis–huhtikuussa 10 000 rahoitus- ja muutospäätöstä

Finnvera on tehnyt maaliskuun alusta lähtien jo 10 000 rahoitus- ja muutospäätöstä pk-yrityksille. Hakemuksia on tullut noin 11 000. Nopeasti kasvaneista määristä huolimatta päätökset on pystytty tekemään pääsääntöisesti noin kahdessa päivässä eikä palvelu ole ruuhkautunut. Toimialoista kärjessä ovat teollisuus sekä kauppa ja kuluttajapalvelut. Finnvera on myöntänyt uutta rahoitusta 390 miljoonaa euroa. Tällä on mahdollistettu yhteistyössä pankkien kanssa pk-yritysten tarpeisiin rahoitusta noin 630 miljoonaa euroa. Finnvera voi myöntää pankin myöntämälle lainalle 80 prosentin takauksen.

Teollisuuden osuus maalis–huhtikuussa myönnetyistä takauksista on 36 prosenttia. Kaupan ja kuluttajapalvelujen alalle on myönnetty vajaa neljännes kaikista takauksista. Liike-elämän palvelujen, kuten teknisten palvelujen, kuljetuksen ja tietojenkäsittelyn, osuus takauksista on reilu viidennes sekä matkailu- ja ravitsemuspalvelujen osuus vajaa viidennes.

− Rahoitustarve vaihtelee huomattavasti eri toimialoilla, mutta myös toimialojen sisälläTeollisuus on normaalioloissakin Finnveran rahoituksen suurin toimiala. Nyt koronakriisi on aiheuttanut lisärahoitustarvetta erityisesti komponenttipulasta kärsineille teollisuusyrityksille. Kaupan alalla yritysten tilanne vaihtelee voimakkaasti, koska koronakriisi kohtelee eri tuotteiden myyntiä eri tavoin, ja etenkin erikoisliikkeet ovat tarvinneet lisärahoitusta. Liike-elämän palveluissa puolestaan näkyvät esimerkiksi koronan kuljetusalalle aiheuttamat haasteet. Matkailutoimialalla, eli esimerkiksi majoitus- ja ravintolapalveluissa, koronakriisi on vaikuttanut erityisen nopeasti, arvioi liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä.

Maalis–huhtikuussa myönnetyn rahoituksen euromäärä on yli kaksinkertainen viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Palvelutaso on säilynyt korkeana – rahoituspäätös parissa päivässä

Kaikilla päätoimialoilla hyppäys haetun ja myönnetyn rahoituksen määrässä tapahtui välittömästi kriisin eskaloiduttua maaliskuun kahden viimeisen viikon aikana. Tällä hetkellä rahoituspäätöksiä tehdään noin 300 kappaletta päivässä. Hakemusmäärän purkamiseksi Finnveraan palkattiin huhtikuun alussa noin 40 uutta rahoituskäsittelijää Helsinkiin ja Kuopioon.

− Finnveran valmius reagoida tilanteeseen on ollut hyvä, ja hakemusten käsittelyajat ovat pysyneet noin kahdessa päivässä. Joustamme ja toimimme nopeasti. Haluamme auttaa yritykset tilanteen yli mahdollisimman hyvin ja siksi alensimme ja yksinkertaistimme merkittävästi myös koronatilanteessa käytettävien takaustemme hinnoittelua. Tämä on mahdollista valtion luotto- ja takaustappiokorvauksen korotuksen ansiosta, Heinilä sanoo.

Finnvera rahoittaa tällä hetkellä eri kokoisia pk-yrityksiä ensisijaisesti myöntämällä takauksia pankkien myöntämille lainoille. Pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattujen alkutakauksen ja pk-takauksen käyttömahdollisuudet on laajennettu koskemaan myös koronaviruksen aiheuttaman suhdannetilanteen edellyttämää rahoitusta. Alle miljoonan euron takauspäätöksiä pankkien myöntämiin luottoihin tehdään Finnvera-takauksen nopeutetussa menettelyssä. Finnveran takausosuus on 80 prosenttia lainan määrästä. Kaikki Finnveran takaukset ovat normaalia vastikkeellista rahoitustoimintaa, eivätkä ne ole suoraa tukea.

Kappalemääräisesti eniten myönnetty pk-takauksia yli kolme vuotta toimineille pk-yrityksille

Euromääräisesti eniten on myönnetty Finnvera-takauksia. Kappalemääräisesti eniten, noin puolet kaikista takauksista, on myönnetty yli kolme vuotta toimineille pk-yrityksille tarkoitettua pk-takausta. Pk-takausta on myönnetty 74 miljoonalla eurolla. Aloittaville yrityksille tarkoitettua alkutakausta on myönnetty 13 miljoonalla eurolla.

Finnveran kotimaan rahoitusvaltuuksia linjattiin maaliskuun puolivälissä nostettavaksi 4,2 miljardista eurosta 12 miljardin euroon. Lisäksi valtion Finnveralle antamaa takaustappiositoumusta on tilanteesta johtuen sovittu nostettavaksi 50 prosentista 80 prosenttiin, mikä mahdollista aiempaa riskipitoisempien hankkeiden rahoittamisen.

Lähde: STT Info