Hallitus antoi esityksen arvonlisäveron takaisinlainauksesta

Hallitus antoi tänään 20.5.2020 eduskunnalle lakiesityksen arvonlisäveron takaisinlainauksesta.

Takaisinlainaus on tarkoitus toteuttaa veron maksujärjestelynä. Verohallinto maksaisi nämä maksujärjestelyyn otetut verot verovelvolliselle tämän pyynnöstä ja verovelvollinen suorittaisi ne maksuohjelman mukaisesti Verohallinnolle. Esityksen vaikutusarvioissa maksujärjestelyn kestona on käytetty 12 kuukautta, mutta järjestely voisi ilmeisesti olla pitempikin.

Esityksessä ehdotetaan, että veronpalautusten käyttäminen huojennettuun maksujärjestelyyn kuuluvien verojen suoritukseksi estetään. Palautusta vastaava määrä palautettaisiin pääsääntöisesti verovelvolliselle sen sijaan, että palautus käytettäisiin maksujärjestelyyn kuuluvan veron suoritukseksi.

Arvonlisäveron takaisnlainausta ei hyväksyttäisi, mikäli verovelvollisella on ulosotossa veroja tai jos verovelvollinen on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuuden verotuksessa.

Pyynnön takaisinlainauksesta voi tehdä OmaVerossa 26.5.2020 alkaen.

Takaisinlainattavan arvonlisäveron määrä

Verohallinto voisi yrityksen pyynnöstä palauttaa vuoden 2020 tammi-maaliskuussa erääntyneet ja maksetut arvonlisäverot. Jos yritys on tilittänyt veroja kuukausittain, arvonlisäveroja voisi pyyttää palauttamaan kohdekuukausilta 11/2019 – 1/2020.

Neljänneskalenterivuosimenettelyä soveltavien verovelvollisten osalta järjestelyyn voisi kuulua vuoden 2019 viimeiseltä kalenterivuoden neljännekseltä tilitettävät verot. Kalenterivuosimenettelyssä olevien yritysten osalta maksujärjestelyn soveltamisalaa rajattaisiin puolestaan siten, että se voisi koskea veron määrää, joka vastaisi yhtä neljäsosaa vuodelta 2019 tilitetyistä veroista. 

Korko 3 % – vähennyskelvoton yrityksen tuloverotuksessa

Esityksessä ehdotetaan, että huojennettuihin maksujärjestelyihin kuuluville veroille laskettavaa viivästyskorkoa alennetaan neljästä prosentista kolmeen prosenttiin. Huojennettua viivästyskorkoa sovellettaisiin verojen maksujärjestelyihin, joissa vero on erääntynyt 1.3.2020 tai sen jälkeen.

Kolmen prosentin viivästyskorkoa sovellettaisiin yhtenäisesti kaikkiin huojennettuihin maksujärjestelyihin, joita koronaepidemian vuoksi tehdään väliaikaisesti huojennetuihin ehdoin. Siis niihinkin huojennettuihin maksujärjestelyihin, joita on haettu 25.3.2020 tai sen jälkeen.

Tämä viivästyskorko olisi vähennyskelvoton yrityksen tuloverotuksessa. Mikäli yrityksellä on mahdollisuus pankkirahoitukseen, pankille maksettavan koron yritys sen sijaan voi vähentää verotuksessaan. Verovähennysoikeuden vuoksi esim. osakeyhtiömuotoisen yrityksen (yhteisövero 20 %) pankkilainan korko voisi nousta 3,75 prosenttiin ja kulurasitus on yritykselle vielä sama kuin 3 prosentin vähennyskelvottomasta korostakin.

Tiettävästi yrityslainojen keskikorko on tällä hetkellä kahden prosentin luokkaa ja mahdollisesti tuplasti enemmän, jos yrityksen luottoluokitus on matala ja kyse pienestä yrityslainasta. Arvonlisäverolaina olisi vakuudeton luotto.

Arvonlisäverolainaa ottaessa on syytä harkita, onko myös kykyä maksaa laina takaisin. Tilannehan on nyt kuitenkin monella hyvinkin toinen kuin vielä alkuvuodesta takaisinlainattavia arvonlisäveroja maksettaessa.

Vireillä maksujärjestelyhakemus – mahdollisuus täydentää 15.6.2020 mennessä

Jos yrityksellä on jo aiemmin hakenut maksujärjestelyä ja se haluaa täydentää sitä arvonlisäverojen palauttamispyynnöllä (arvonlisäveron takaisinlainaus), yrityksen pitää tehdä uusi maksujärjestelypyyntö viimeistään 15.6.2020.

Maksujärjestelypyyntöjen käsittely alkaa Verohallinnossa kesäkuussa. Käytännössä huojennettua maksujärjestelyä 25.3.2020 ja sen jälkeen hakeneiden yritysten hakemukset odottavat nyt vielä tätä lakimuutosta ja sen voimaan tuloa. 

Hakemuksen tekemisen jälkeen kevään aikana erääntyneet verot lasketaan automaattisesti mukaan maksujärjestelyyn, jos yritykselle se myönnetään. Todennäköisesti vielä 12.6.2020 erääntyvät verotkin tulevat mukaan maksujärjestelyyn eli päätökset tehdään vasta kesäkuun puolivälissä tai sen jälkeen. Kevään aikana tehtyjen hakemusten jälkeen eräntyneet verot eivät Verohallinnon mukaan mene perintään eikä niitä ilmoiteta verovelkarekisterissä.

Lähde: STT Info