SDP:n Viitanen: Medialle kattavat verotiedot lakimuutoksella

Verohallinto on toimittanut medialle listaukset vähintään 100 000 euroa tienaavien suomalaisten julkisista verotiedoista, jotta ne voivat julkistaa suurituloisten tulotiedot kattavasti. Verohallinto tulkitsi kuitenkin viime vuonna, että verovelvollisilla on oikeus estää julkisten tietojen toimitus medialle. Seurauksena tänä vuonna yli 4 000 suurituloisen tiedot puuttuivat listauksilta.

– Tietonsa medialta listauksilta vetäneiden määrä liki kaksikymmenkertaistui viime vuodesta. Tämä uhkaa koko verotietojen julkisuuden tavoitetta ja järjestelmän uskottavuutta. Verotietojen läpinäkyvyys on tärkeä osa suomalaista demokraattista oikeusvaltiota. Se on ehkäissyt osaltaan muun muassa korruptiota ja talousrikollisuutta, toteaa eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtaja Pia Viitanen (sd.).

Verohallinnon viime vuonna tekemän uuden tulkinnan taustalla ovat silloin voimaan tulleet EU:n tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain muutokset. Verohallinnon tulkinnasta on valitettu hallinto-oikeuteen, mutta on epävarmaa, onko tulevalla ratkaisulla vaikutusta lopputulokseen.

– Jos tilannetta ei korjata, jatkossa median verolistaukset voivat ammottaa tyhjyyttään. Siksi ei ole varaa odottaa oikeuden päätöksiä, vaan tulisi välittömästi käynnistää lakivalmistelu, jolla varmistetaan median tiedonsaanti jo ensi syksynä. Se voisi onnistua esimerkiksi muuttamalla verotustietojen julkisuutta koskevaa lainsäädäntöä niin, että Verohallinnolle asetetaan velvollisuus toimittaa listaukset medialle, Viitanen arvioi.

– Samalla olisi syytä tarkastella myös muita verolistausten puutteita. Niiltä puuttuvat esimerkiksi verovapaat pääomatulot. Tämä on ongelma, sillä muun muassa listaamattomien osakeyhtiöiden osingoista valtaosa maksetaan verovapaasti eikä vakuutuskuoriin kertyneistä tuloista makseta yleensä veroa lainkaan. On kaikkien etu, että verotiedoista saa oikean ja kattavan kuvan ihmisten tuloista.

Lähde: STT Info