Yritysten reaaliaikainen massamaksaminen nyt mahdollista – OP laajentaa SEPA-pikasiirrot yritysten aineistomaksukanavaan ensimmäisenä pankkina Suomessa

Yritysten maksaminen nopeutuu entisestään, kun reaaliaikaiset SEPA-pikasiirrot laajentuvat OP:n yritysasiakkaiden käytetyimpään maksukanavaan. Jatkossa massamaksut sekä kiireelliset maksut, kuten vakuutuskorvaukset, asiakaspalautukset tai yksittäiset palkkasuoritukset, voidaan maksaa välittömästi saajien tileille. Viime vuonna OP:sta lähti maksuun 917,5 miljardia euroa, josta suurin osa oli yritysten tekemiä maksuja. 

SEPA-pikasiirto mahdollistaa euromääräisten tilisiirtojen toteutumisen sekunneissa palvelussa mukana olevien pankkien välillä. OP laajentaa 22.9.2020 alkaen SEPA-pikasiirrot yritysasiakkaiden Web Services -maksukanavaan. Reaaliaikaistuminen koskee sekä yritysten tekemiä aineistomaksuja että OP:n yritysasiakkaiden maksukanavan kautta lähetettäviä yksittäisiä maksuja. SEPA-pikasiirtojen myötä yritykset pystyvät tarjoamaan asiakkailleen nopeampaa ja parempaa palvelua.  
 
Kyseessä on erittäin suuri muutos, sillä OP:sta lähtevien maksujen euromääräisestä arvosta suurin osa on yritysten tekemiä maksuja. Vuonna 2019 maksuun lähti yhteensä 917,5 miljardia euroa, ja lähteviä SEPA-maksuja tehtiin lähes 450 miljoonaa kappaletta. Se vastasi noin 40 prosenttia Suomessa välitetyistä maksuista. OP:n yritysasiakkaiden tekemistä maksuista 85 prosenttia kulkee Web Services -maksukanavan kautta eli muutos tarkoittaa nopeampaa maksamista valtaosalle OP:n yritysasiakkaista.   
 
– Jatkossa yritykset hyötyvät siitä, että tarvittaessa kiireelliset maksut, kuten vakuutuskorvaukset, asiakaspalautukset tai yksittäiset palkkasuoritukset voidaan maksaa välittömästi saajien tileille. Ilman SEPA-pikasiirtoa yritysten aineistomaksut ovat perillä maksunsaajilla toisissa pankeissa joko myöhemmin samana päivänä tai vasta seuraavana pankkipäivänä, kertoo OP:n maksuliikepalveluista vastaava johtaja Antti Karhu
 
Muutos myös yksinkertaistaa maksuprosessia yritysten näkökulmasta, kun esimerkiksi jokaiseen pankkiryhmään ei enää tarvita omia tilejä. Lisäksi reaaliaikaisella maksamisella voidaan tarvittaessa vapauttaa nopeasti toimittajan myöntämää asiakasluottolimiittiä lisätilauksiin ja siten nopeuttaa toimituksia.  
Yritysten rahaliikenne reaaliaikaistunut nopeasti 
 
OP on panostanut viime vuosina erityisesti reaaliaikaisen maksuliikkeen kehittämiseen ja on nyt ensimmäinen pankki Suomessa, joka laajentaa SEPA-pikasiirrot yritysten maksukanavaan. Viime vuonna OP toi yritysasiakkailleen täysreaaliaikaiset API-ratkaisut, joilla voi luoda pankkiin yhteyden yrityksen omista sovelluksista turvallisesti ja reaaliaikaisesti. API-ratkaisut tuovat myös uusia mahdollisuuksia yrityksen maksuliikkeen hoitoon, kuten esimerkiksi virheellisten maksujen palautuksiin. 
 
– Olemme OP:ssa alusta asti nähneet, että reaaliaikaisuudella on myönteinen vaikutus yritysten toiminnan tehokkuudelle ja kassatilanteelle. SEPA-pikasiirtojen laajentuminen yritysten massamaksamiseen on konkreettinen esimerkki kehitystyöstä, jota olemme viime vuosina tehneet ensimmäisten eurooppalaisten pankkien joukossa maksamisen reaaliaikaistamiseksi, Antti Karhu sanoo.     

Lähde: News Cision