Taloushallintoliiton säännöt ja taloushallintoalan toimialastandardi päivitettiin

Taloushallintoliiton jäsenkokouksessa 31.8.2020 hyväksyttiin liiton uudet säännöt. Sääntöjä uudistettiin vastaamaan liiton nykyistä strategiaa ja toimintaa. Keskeisin uudistus koskee liiton jäsenvaatimuksia. Sen myötä liitolla on entistä paremmat mahdollisuudet toimia taloushallinnon ammattilaisten yhdyssiteenä ja edustaa koko taloushallintoalaa.

Uudet jäsenvaatimukset mahdollistavat laajemman jäsenkunnan

Liiton jäseneksi ovat tervetulleita toimijat, jotka tuottavat taloushallintoalan palveluita. Jäsenhakijan tulee olla vakavarainen ja sitoutua noudattamaan taloushallintopalvelualan hyvää tapaa. Vaatimus kahden vuoden toiminta-ajasta on poistettu säännöistä. Jäsenhakijan tulee kuitenkin olla tarjonnut taloushallintopalveluita jonkin aikaa, jotta se voi osoittaa täyttävänsä vaatimukset.

Jäsenhakijan tulee myös omata riittävä osaaminen laadukkaan palvelun tuottamiseksi. Vanhojen sääntöjen mukaan jäsenhakijalla tulee olla vastuuhenkilö, jolla on voimassa oleva KLT-tutkinto. Uusien sääntöjen mukaan osaamisen voi osoittaa KLT-pätevyyden lisäksi myös muulla tuotettuun palveluun soveltuvalla yleisesti tunnustetulla asiantuntijatutkinnolla, esimerkiksi PHT-pätevyydellä tai tilintarkastajan pätevyydellä.

Jos jokin edellä mainituista edellytyksistä ei täyty, erityisistä syistä hakija on mahdollista hyväksyä liiton jäseneksi.

Taloushallintopalvelualan hyvä tapa ohjaa alan toimintaa

Sääntöuudistuksen yhteydessä hyvää tilitoimistotapaa päivitettiin ja siitä tuli taloushallintopalvelualan hyvä tapa. Uudistuksen päätavoite on selkeyttää ja tiivistää ohjeistusta siitä, mikä on hyvän tavan mukaista toimintaa. Hyvän tavan ohjeistuksen, toimialastandardi TAL-STAn tarkoitus ja henki pysyy täysin ennallaan – olennaista on asiakkaan etu ja hänelle tarjottava hyvä palvelu. 

Taloushallintoliiton uudet säännöt ja uudistettu TAL-STA ovat luettavissa liiton nettisivuilta.

Lähde: MyNewsDesk