POP Pankki -ryhmä onnistui uuden kasvustrategiansa aloituksessa koronasta huolimatta

POP Pankki -ryhmän tase ylitti 5 miljardin euron rajan. Ryhmän luottokanta kasvoi vuoden aikana 6,4 prosenttia 3,9 miljardiin euroon. Asiakkaiden muuttunut ostokäyttäytyminen ja lisääntynyt säästäminen kasvatti ryhmän talletusten määrää 9,1 prosenttia 4,1 miljardiin euroon. Yhteenliittymän vakavaraisuus säilyi vahvana CET1-vakavaraisuus ollessa tilikauden päättyessä 19,9 prosenttia.

POP Pankki -ryhmän tulos ennen veroja oli 13,4 miljoonaa euroa (26,2 miljoonaa euroa edellisellä tilikaudella). Lasku johtui merkittävästi heikentyneistä sijoitusten nettotuotoista. Sen sijaan pankkitoiminnan keskeinen tulolähde korkokate kasvoi 6,9 prosenttia 74,1 miljoonaan euroon ja nettopalkkiotuotot kasvoivat 3,5 prosenttia 31,0 miljoonaan euroon. Vakuutussegmentin tulos ennen veroja oli 2,4 miljoonaa euroa. Ryhmän pankki- ja vakuutusasiakkaiden määrä nousi yli 400 000 rajapyykin.

POP Pankki -ryhmä vahvisti uuden strategiansa alkuvuodesta 2020. Sen painopisteitä ovat liiketoiminnan siirtäminen kasvualueille, yritysluotonannon vahvistaminen sekä investoinnit henkilökohtaisen ja digitaalisen palvelun saumattomaan yhdistämiseen. POP Pankki -ryhmässä toteutettiin vuoden 2020 aikana kaikkiaan kolme pankkiyhteensulautumista sekä tiedotettiin neljännestä, joka toteutuu helmi–maaliskuun vaihteessa 2021. Vuoden 2020 vaihteessa POP Pankkeja on 22.

– Yritysluotonanto on kehittynyt hyvin koronatilanteeseen nähden, ja sitä tukemaan aloitimme loppuvuodesta Euroopan investointipankin takausten välittäjäpankkina. POP Pankki -ryhmän sisäiset fuusiot ovat synnyttäneet vahvempia alueellisia pankkeja, jotka pystyvät entistä paremmin vastaamaan kasvuseutujen rahoitus- ja investointitarpeisiin. On hyvä muistaa, että tällä hetkellä eletään kahta arkea. Teollisuudessa toiminta jatkuu lähes normaalina, kun taas palvelualalla odotetaan koronarokotteiden mahdollistamia rajoitusten purkamisia. Elvytystoimien ohella uutta liiketoimintaa tulee tukea, sanoo POP Pankkikeskus osk:n toimitusjohtaja Pekka Lemettinen.– Ryhmään kuuluva POP Vakuutus teki jo toisen perättäisen positiivisen tuloksen. Tämä on merkittävä saavutus vasta kahdeksan vuotta operoineelle kotimaiselle vakuutusyhtiölle. POP Vakuutus on hyvä esimerkki ryhmästrategian onnistumisesta sekä kyvystä rakentaa digitaalisia palvelukonsepteja, taustoittaa Lemettinen.

POP Pankki -ryhmä painottaa vastuullisuusohjelmassaan maa-, metsä- ja biotalouden uudistumista

POP Pankki -ryhmän vastuullisuustyötä ohjaa vastuullisuusohjelma, joka päivitettiin vuoden 2020 lopussa. POP Pankki -ryhmä on linjannut maa-, metsä- ja biotaloussektorin kestävän rahoituksen investoinnit keskeiseksi painopistealueeksi.

– Siirtyminen hiilineutraaliin talouteen edellyttää mittavia tulevaisuuden investointeja ja pitkäjänteistä työtä. POP Pankki -ryhmällä on vahvaa uusien innovaatioiden rahoitusosaamista, jota haluamme suunnata entistä vahvemmin kestävän kehityksen hankkeisiin. Haluamme olla rakentamassa tuulevaisuuden työpaikkoja ja ratkomassa aikamme suurimpia haasteita, toteaa Lemettinen.

Keskeiset tunnusluvut
(1 000 euroa)
1.1.–31.12.20201.1.–31.12.20191.1.–31.12.2018
Korkokate 74 09969 31865 391
Rahoitusvarojen arvonalentumiset-7 468-6 528-3 195
Tulos ennen veroja13 39326 15011 569
Kulu–tuottosuhde %83,2 %75,1 %86,8 %
Luottokanta3 868 1473 635 4883 473 310
Talletuskanta4 086 0453 746 3053 666 543
Oma pääoma518 114508 435483 788
Taseen loppusumma5 099 2704 535 5574 409 518
Kokonaispääoman tuotto, ROA %0,2 %0,5 %0,2 %
Oman pääoman tuotto, ROE %2,2 %4,3 %1,8 %
Ydinvakavaraisuussuhde, (CET 1) %19,9 %19,8 %20,5 %
Vakavaraisuussuhde, (TC) %19,9 %19,9 %20,8 %

Lähde: STT Info