SEB:n sijoitusnäkymät: Positiivinen talouden ja sijoitusmarkkinoiden näkymä alkaneelle vuodelle

Alkanutta vuotta koskevat talouskasvuodotukset ovat korkealla, esimerkiksi globaalin talouskasvun odotetaan yltävän jopa 4,5-5,5 prosentin tahtiin, kun viime vuoden aikana talous supistui 3,5 prosenttia. SEB:n tuore Investment Outlook -raportti maalaa varsin positiivisen kuvan sekä talouden että sijoitusmarkkinoiden näkymistä.

Taustalla on lukuisia tekijöitä, mutta tärkeimmäksi nousevat esille voimakkaat talouden finanssipoliittiset tukitoimet, keskuspankkien harjoittama ultrakevyt rahapolitiikka, odotus koronarokotteista sekä TINA-logiikka (there-is-no-alternative).

Kun päättyneen vuoden aikana varsinkin korona ja siitä johdettavissa oleva taantumariski olivat merkittäviä riskinottohalukkuutta rajaavia tekijöitä, niin nyt lyhyellä tähtäimellä merkittäviä riskitekijöitä on vaikea nostaa esille.

– SEB suosittaa yhä osakemarkkinoiden ylipainottamista edellä mainituista syistä, ja tätä allokaationäkemystä tukee myös erittäin matala korkotaso, joka voimistaa TINA-logiikkaa, toteaa SEB Varainhoidon strategi Matti Kantomaa.

Vuoden 2021 toista vuosipuoliskoa katsottaessa mahdollisia riskitekijöitä ovat massiivisen velkaelvytyksen, purkautuvien kysyntäpaineiden ja raaka-aineiden hintojen nousun aiheuttama inflaation kohoaminen erityisesti Yhdysvalloissa.

– Inflaation nousu ja Yhdysvaltain velanoton valtaisa kasvu aiheuttavat nousupainetta pitkiin korkoihin. Odotuksia suurempi reaalikorkojen nousu keskuspankkien valmistautuessa supistamaan rahapoliittista tukeaan on riskitekijä, joka ei kuitenkaan näytä ajankohtaiselta vielä tulevina kuukausina, sanoo SEB:n päästrategi Jussi Hiljanen.

Lisätietoja teemasta löytyy SEB:n Investment Outlook -raportista, joka julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Raportti käsittelee sijoittamista eri omaisuusluokkien kautta. Helmikuun raportti sisältää myös kaksi teema-artikkelia: ensimmäisessä tarkastellaan terveydenhuollon teknologisoitumista, toisessa keskitytään EU-taksonomiaan.

Lähde: MyNewsDesk